Το Πρόγραμμα Wellnex

Το Πρόγραμμα Wellnex

  • Τα ροφήματα της «Wellnex» έχουν μία πολύ χαμηλή και σύντομη «ινσουλική αντίδραση» (πράσινη καμπύλη) επειδή δεν ανεβάζουν το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα.
  • Η καύση του λίπους δεν διακόπτεται και ο οργανισμός παραμένει στα «επίπεδα λιπόλυσης» παίρνοντας ενέργεια από την καύση λίπους για πολλές ώρες.