Ενδιάμεσα γεύματα

Ενδιάμεσα Γεύματα

Αποφύγετε τα ενδιάμεσα γεύματα.

  • Τα επίπεδα ινσουλίνης στον οργανισμό μας παίζουν έναν πολύ σπουδαίο ρόλο.
    • όπως είναι γνωστό η ινσουλίνη είναι υπεύθυνη για το αίσθημα πείνας
    • τα υψηλά επίπεδα της εμποδίζουν την καύση λίπους
  • Τα ενδιάμεσα γεύματα (κόκκινο βέλος) ανεβάζουν την γλυκόζη και αυτόματα την παραγωγή ινσουλίνης.
  • Χαμηλές τιμές ινσουλίνης για 4-6 ώρες, προκαλούν ενεργοποίηση της καύσης λίπους
  • Τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης μπλοκάρουν την καύση του λίπους ακόμη και κατά την διάρκεια δίαιτας – διατροφής μειωμένων θερμίδων.
  • Γι αυτό αποφεύγουμε τα ενδιάμεσα γεύματα και αυξάνουμε την καύση λίπους.